Онлайн система моніторингу та контролю
пристроїв висіву та внесення добрив
Мета втілення

Сучасна онлайн система являє собою набір технічних та програмних засобів для організації моніторингу та контролю пристроїв висіву та внесення рідких добрив. Вона призначена для збору, передачі та аналізу даних з віддалених контролерів (систем, пристроїв), а також організації керування та їх налаштування через IP-мережі. Система моніторингу дозволяє з високою точність та швидкістю отримувати всі необхідні для контролю роботи дані, на основі яких в подальшому стає можливим робити аналіз ефективності застосування робочих комплексів.

Для оптимізації сільськогосподарських робіт потрібен постійний щоденний та, що найголовніше, об’єктивний моніторинг технологічних процесів. Насамперед це потрібно для майбутньої можливості прийняття стратегічних інвестиційних рішень по оптимізації процесів, ефективності застосування методик та використання тих чи інших систем і комплексів.

Особливості системи

Завдяки модульності та гнучкій архетектурі, стає можливим підключення до системи моніторингу різних систем, з метою накопичення максимальної кількості даних по різним напрямкам, що дозволяє робити якісний аналіз ефективності використання ресурсів. Потоки даних з пристроїв контролю, в реальному часі, направляються на сервери системи, де обробляються та накопичуються в “хмарних” системах збереження даних в режимі реального часу, що робить систему завжди актуальною.

В свою чергу, можливість накопичення статистичної інформації, відкриває можливості глибокого аналізу процесів, створення достовірних прогнозів та контролювання ефективності роботи практично всіх складових підприємства.

1

Можливість збору, практично, будь яких технологічних даних в процесі роботи, шляхом встановлення відповідних контролерів.

2

Всі дані накопичуються в “хмарних” системах збереження даних і не вимагають від абонента витрат значних фінансових ресурсів на побудову та утримання відповідної інфраструктури.

3

Всі необхідні звіти, аналітичні розрахунки, діаграми та наочність доступна абонентам в будь-який момент та завжди в актуальному стані. Немає необхідності чекати на імпорт даних з систем в полі – всі дані з’являються в системі в режимі реального часу. В разі відсутності звітів чи аналізу даних в потрібному для абонента розрізі, наші фахівці швидко створять їх, та внесуть ці розширення в систему.

4

Доступ до мережі Інтернет дозволяє абоненту отримати доступ до всієї необхідної інформації будь-де, будь-коли та з будь-яких пристроїв.

Дружня

Гнучкість системи дозволяє не тільки чітко сконфігурувати її під потреби клієнта, а й використовувати її для віддаленого контролю, діагностики та налаштування її нашими фахівцями. Це значно скорочує час та витрати на впровадження і обсглуговування робочих комплексів у абонента. Жоден фахівець не може постійно бути поряд з робочими комплексами в полі чи в дорозі, в іншому разі це тягне за собою великі і невиправдані витрати.

В разі ж, коли за будь-яких обставин виникають технічні проблеми, завжди постає питання отримання швидкого доступу до діагностичних даних, щодо стану робочих комплексів, та можливості віддаленого внесення необхідних змін та коригувань. Адже від швидкості реагування та усунення проблем, напряму залежить виконання планів та, в кінцевому етапі, отримання фінансових прибутків.